ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563