ระบบรับสมัคร : โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

   ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ ม.1 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ ม.๑ ประเภททั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ ม.๑ ประเภทโควตา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ ม.๔ ประเภททั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อ ม.๔ ประเภทโควตา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังห้องสอบ
คลิกที่นี่เพืออ่าน สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖